lördag 14 december 2013

Julklappsinsamling

Barnfattigdomen minskar i Västerviks kommun. Det är bra men jag är inte nöjd. Arbetet som utförs inom enheten för arbete och kompetens börjar uppvisa glädjande siffror. Antalet barn ,där förälder/ar sökt försörjningstöd har minskat från 11,4% till 10,8%. Det innebär att ett antal inivider har gått till arbete eller studier. Detta är bra och arbetet med att få fler i arbete fortsätter. Ett intiativ som värmer mitt hjärta är den julklappsinsamling som genomförs idag. Lever man på marginalen kan det vara svårt att få pengarna att räcka. Mat eller julklappar, många föräldrar måste prioritera. Därför är Lindströms/Römbos intiativ hedrande. Responsen är stor och många barn kommer att få julklappar i år.

tisdag 19 november 2013

Trygg med trygghetslarm?I Västerviks kommun har vi ca 1200 personer som har ett trygghetslarm. Det är bra om man behöver påkalla hjälp vid olika, situationer. Men är man verkligen trygg med ett trygghetslarm? Rubrikerna susar förbi och den aktuella händelsen förbleknar.  Västerviks kommun skall vara tryggt och säker plats att leva i. Denna vision förpliktigar och manar till eftertanke. Nu skall du. Tänka dig in i följande situation. På ålderns höst har den tidigare spänsten i stegen bytts ut mot ostadiga och långsamma steg. Du har vid ett flertal tillfällen ramlat omkull när du varit på väg till toaletten. Du har nu motvilligt gått med på att skaffa ett trygghetslarm där du kan larma. Dina barn och barnbarn är nu invaggade i en falsk trygghet.
Du vaknar med ryck. Vad är det som knastrar i vardagsrummet? Din brandvarnare tjuter. Du känner nu att rummet börjar fyllas av rök. Du trycker febrilt på trygghetslarmet. Du börjar känns dig omtöcknad när du hör en röst som undrar vad det är som har hänt. Du försöker att berätta med krafterna tryter och du försvinner in i ett töcken.
Äldre man/ kvinna innebränd.
Ovan beskrivna scenario har tack och lov inte inträffat. Tanken på att ligga oförmögen att ta sig ut sänder kalla kårar genom mig och tanken dyker återigen upp. Är man trygg med ett trygghetslarm? Svaret torde bli nej! Västerviks kommun står inför ett vägval. Inom en mycket snar framtid skall de analoga trygghetslarmen avvecklas och digitala trygghetslarm införs för att tillhanda ett säkert system.  Ska vi ha ett trygghetslarm eller skall vi ha ett trygghetslarm+?

Trygghetslarm+? Vad är det? Till varje nytt trygghetslarm ingår det en brandvarnare som är kopplad till larmenheten. Upptäcker brandvarnaren rök går ett direktlarm till räddningstjänsten. Tekniken finns och den politiska viljan att Västerviks kommun är tryggast och säkrats.

lördag 7 september 2013

Storkökens tid är förbi!

Nu börjar vi närma oss den punkt där vi ser att storköken spelat ut sin roll. Maten blir bättre och billigare om den tillagas på våra äldreboenden!. Såg på Svt-play om Sveriges bästa äldreboende och hur tillagningsmetoderna sågades av  Leif Mannerström. Sås skall göras av steksky. Det kan dock vara svårt om man inte har ett stekbord. Den glädje man kunde se när de boende fick mat tillagad från grunden värmde. Det är så vi skall ha det för de gamla i Västervik. För mig handlar det nu om att jobba med att se till att det lysande exemplet på Vapengränd genomförs i hela kommunen.

tisdag 11 juni 2013

Reflektioner

Sitter med en kopp kaffe och reflekterar över gårdagens mötesintensiva dag. Nya Slottsholmen är snart en verklighet  efter gårdagens beslut. Detaljplanen för Skeppsbrokajen presenterades och bifölls. Nu går den vidare till fullmäktige. Vackra Västervik kommer att bli vackrare!
Budget 14, med en rad satsningar presenterades. Extra roligt är att undertecknads förslag om första insats person/befäl ligger med. Jag kommer att återkomma med en utförlig beskrivning av vad detta är. Klart är dock att räddningstjänsten kommer att bli vassare.
Carpe diem
Peter

lördag 19 november 2011

Namnbyte

Jag vet inte om det är sant! Men i diskussionen rörande regionfrågan hörde jag att skåne skulle byta namn! Vet inte om detta har nått ut till skåningarna själva. Hustrun, skånska, sade bara lycka till! Sedan var det här med sjukhuset. Mycket kan hända under 6 år. Vad som menas med detta är att man kan ha för avsikt att nedgradera Västerviks sjukhus om kommunen går åt fel håll.

torsdag 20 oktober 2011

Post Corralen

Dagen har ägnats åt att diskutera samordningsfrågor med företrädare från försäkringskassan, arbetsförmedlingen, landstinget och företrädare från länets kommuner. 56 miljoner har samordningen sparat genom att individer gått från bidrag till egen försörjning . Det som är ännu bättre är att individen självkänsla och självförtroende ökat. Lyssnade på en kille som beskrev sin väg från botten och vilken hjälp han haft av att myndigheterna som jobbade ihop. Stod stark ock trygg inför ett 50-tal helt okända människor.

tisdag 11 oktober 2011

Etisk dikeskörning

I dagens nummer av Västerviks tidningen kan man läsa på sidan 2. Ingegerd Karlsson-  Jag tycker att man har gjort en höna av en fjäder! Vad. Är det då som hon svarat på? Frågan var, vad tycker du, som lokal S-politiker, om Juholtsaffären?  I Ingegerds värld är det tydligen helt Ok att låta någon annan stå för kostnaden. Hon ser inget fel i att Håkan Juholt låtit skattebetalarna betala hela kostnaden för hyran. Vad är det mer för dolda förmåner som finns och som inte redovisas? Är det tex ok att låta en barn på i lägenhet som skattebetalarna betalar för, att kommer med förklaringar som att bara posten kommer det håller inte Örnfjäder.